Olars pensionärer

Välkommen till Olars pensionärer!

Olars pensionärer är en opolitisk svenskspråkig klubb för pensionärer i alla åldrar. Klubben brukar träffas måndagar kl. 14 på Silvermånen, Frisbergsvägen 10 i Olars. 

P.g.a. viruspandemin kan vi inte träffas på Silvermånen. 
I stället har vi annan verksamhet. Följ med vårt program

 

Servicehuset Silvermånen, Frisbergsvägen 10, Olars, Esbo. 

Senaste:  

-> Vårens program 2021 

-> Bildgallerier 

-> ESP:s program 

Webbplatsen uppdaterad 30.4.2021 

Webbansvariga: Caj Kortman och Johan Stigzelius  

-> ESP, Esbo svenska pensionärer rf


ESP:s Facebook-sida