Olars pensionärer

Vårresa till Strömfors bruk och Lovisa 22.5.2019

Olars och Esbovikens pensionärer

Preliminärt program

Onsdagen den 22 maj 2019

Kl. 08.00 Avfärd från Silvermånen i Olars via Sökö och Ring 3 mot Lovisa.
     ca. 9.45-10.15 Kort paus och WC-paus  i Gammelby ABC, Pernå.

     10.45 Ankomst till Strömfors,  se kyrkan från 1770, bruksmuseet,
      gamla sågverket, A'la Talli butiken mm., guide Marjut Ståhls, Strömfors

     Lunch ca. 12.45 -13.45

     ca. 14.00 Avfärd till Lovisa
     se Bastion Ungern och Rosen från 1750-talet, se Brandensteinsgatan,
     Ragnar Nordströms minnessten från 7 april 1918 

     14.45 Eftermiddagskaffe vid Skeppsbron och Saltbodarna, 
     se s/y Österstjernan, Marin Museet

     15.30 Avfärd från Lovisa
     16.00 Kort besök vid Brunbergs Borgå
     17.20 Ankomst Olars
     17.30 Ankomst Esbo viken

Reseledare: Bengt Juselius Olars pensionärer,
 


Bengt Juselius: 
Olars och Esbovikens Pensionärers resa onsdagen den 22 maj 2019
till Strömfors och Lovisa i östra Nyland.

Ett av de bäst bevarade bruken i Finland är Strömfors Bruk, grundat år 1695 av Johan Creutz, vid den västra älvfåran av Kymmene älv. Vattenkraften drev stångjärns-hamrarna i 250 år och var det sista bruket, som använde vattenkraft för järnsmide. Upphörde först år 1956. I närbelägna Forsby, fanns också ett järnbruk och en silvergruva (1607-1750), grundat av Lorentz Creutz år 1682. I Finland fanns i tiden 14 bruksorter, i Sverige närmare 500.

I Strömfors finns en bevarad kyrka från år 1770, med en altartavla av Helena Stjerfbeck, smedjor från medlet av 1700-talet och en herrgård fr.1892. Efter freden 1721 i Nystad och freden 1743 i Åbo, blev närbelägna Abborrfors gräns, med tull och militär närvaro, mellan det Ryska Riket och Sverige-Finland. Den 21 februari 1808,anföll ryska styrkor över gränsen vid Abborrfors och i slutet av året blev hela landet ockuperat av Ryssland. Vid freden 1809 i Fredrikshamn, då Finland blev ett Storfurstendöme, gick gränsen på södra Karelska Näset. Se på kartorna.

Den stora stockbyggnaden i Strömfors är från 1887,och varit en såg. Mitt i strömfåran, mellan stångjärnshammaren och sågen, ligger en kvarn. Den vattendrivna sågen, är en av de två bevarade gamla sågarna i Finland.

Hela bruket köptes 1744 av Jakob Forsell (adlad af Forselles) och Anders Nohrström. Namnet Strömfors har uppstått av en kombination av ägarnas namn. Jakob af Forselles änka Christina drev Bruket från år 1790 fram till år 1847. Många byggnader är från den tiden. År 1865 grundades en maskinverkstad och gjuteri. Affärsmannen Antti Ahlström från Norrmark, köpte hela Bruket år 1886, varvid sågverket moderniserades. Sågarna drevs fram till år 1957. Ahlström ägde totalt 14 sågar och exporterade virke till England. Företaget A Ahlström Ab grundade en el-materialfabrik i Strömfors år 1947,som sedan såldes till tyska Schneider Electric Ag år 1990 och är nu nedlagt sedan år 2014. Fastigheterna ägs nu av ett finländskt bolag. Dessutom finns en karting bana. Inom Bruket finns nu olika mindre-industri-företag, samt bl.a. en odling av gräshoppor för bageri-industrin!

Strömfors ingår i dag i som del av Lovisa. Avståndet är ca 18 km.

Degerby grundades vid ett ryttarstall och ett stuteri från 1600-talet och blev stad år 1745. I samband med kung Adolf Fredriks besök år 1752,fick staden sitt nya namn, genom kungens hustru Lovisa Ulrika. I staden bor nu ca 15 000 invånare och ca 41 % talar svenska. Till Lovisa hör Strömfors och Liljendal. Svartholms fästning byggdes söder om staden, som ett skydd för den Svenska Flottan, i medlet av 1700-talet. Fästningen skadades vid Krim-kriget åren 1854-55 , av den Engelska-Franska flottan och är nu renoverat. I östra delen av staden byggdes år 1748,under ledning av amiral Augustin Ehrensvärd, bastionerna (fästningarna) Ungern och Rosen. Avståndet till gränsen var ca 14 km. Utehamnen är Valkom, med 9,5 m djup. Fortums kärnkraftverk på Hästholmen blev byggt åren 1970-72. Både hamnen och kraftverket, har stor betydelse för stadens industri.

I november 1917 lossade den tyska ubåten U-57 sprängmedel och landsatte 8 finska Jägare fr. Jägarbataljon 27 vid Hamnskär. Den 3 april landsteg en del av den tyska Östersjödivisionen med ca 3000 man i Lovisa, under ledning av överste Otto von Brandenstein (1865-1945). Lovisa intogs den 7 april och ett minnesmärke finns i centrum. Deras uppgift var att skära av järnvägen Lahtis-Kouvola. En huvudgata i Lovisa bär hans namn.

I parken ser vi minnestenen över Jägar-överstelöjtnant Ragnar Nordström (1894-1982), som grundade ett stort rederi i Lovisa. Han var i tiden en av landets mest framstående affärsmän och en känd person i Finland, samt rådgivare till Statsledningen (s.k. grå Eminens). Rederiet gick i konkurs efter devalveringen år 1967,p.g.a stora utländska lån. Hans söner ägde företaget Containerships, som år 2017 såldes till multinationella CMA-CPG koncernen. Må nämnas att Nordström köpte b.la. 8 pansarvärnskanoner, 2000 gevär och andra vapen från Sverige, med egna pengar för Finska armén under Vinterkriget år 1940. Detta för att förhindra att ryssarna skulle inta hela Lappland.

Nordström innehade dessutom en betydande konstsamling, som visades i den Almska gården vårvintern 2019. Han bodde i Stockholm åren 1945, fram till jultiden 1948,på grund av ”inblandning” i den s.k. Vapen-”gömmar” affären 1944-45, samt i Operation Stella Polaris i september 1944.

I Lovisa finn en stor mängd mycket välbevarade och renoverade trähus från 1800-talet. Vid den stora branden 1857,klarade sig den gamla staden.

Vid de unika Saltbodarna, vid Skeppsbron i inre hamnen, som byggdes i medlet av 1850-talet, dricker vi eftermiddagskaffe. Dessutom kan vi bese Marin muséet, samt segeljakten s/y Österstjernan , som är byggd år 2006 i Lovisa. Den ursprungliga jakten var byggd år 1814 i Jakobstad och lastade 50 ton Fartyget gick i trafik mellan Stockholm och Lovisa åren 1815-47.

Trevlig resa önskar Bengt Jusélius, Olars Pensionärer   bengt_juselius(a)yahoo.se  tfn  0500-319 598

 

Finlands gränser från år 1323 till 1809

 

Bilder från vårresan: https://esbo-olars.spfpension.fi/bildgallerier/2019/lovisa/