Olars pensionärer

Mötesbilder 2013 - hösten 

Esbopensionärernas traditionella sensommarutflykt
till Stora Herrö måndagen 19.8.2013 

Foton: Millie Ekqvist och Asta Kolma

  Vårsäsongens avslutning hos Anneli 27.5.2013 

 Hangöresan 21.5.2013 tillsammans med Esboviken 

Mötesbilder 2013 - våren

Öppna bildgalleriet genom att klicka på en bild som då förstoras.

Bläddra sedan vidare med pilen för nästa (Next) i nedre kanten av bilden.