Olars pensionärer

Jullunchen avnjöts i Hagalund på restaurang
Sevilla/Tapiola Garden 11.12.2011

Måndagen 22.8.2011 företog esbopensionärerna
sin traditionella sensommarutflykt till Stora Herrö

Vårsäsongen 2011 avslutades 30.5
hos Anneli Kivipää på Sommaröarna

Vårlunch på Villa Pentry vid Notudden

Den 17 maj 2011 var Olars och Esboviken
på vårutfärd till Kimitoön

Besöket på Geologiska forskningscentralen 11.4.2011

Mötesbilder 2011

Öppna bildgalleriet genom att klicka på en bild som då förstoras.


Bläddra sedan vidare med pilen för "Nästa" i nedre kanten av bilden.