Olars pensionärer

Pensionärsklubben inom Olarssvenskar r.f.

Program för hösten 1999

Möten hålls måndagar på Månstrålen 10

  6. 9  Programplanering. Lotto
13. 9  Pratmöte
20. 9  Allsång med Christer Blomberg. Lotto
27. 9  Pratmöte

 4.10  Anita Fuchs: Hur man motar höstflunsan. Lotto
11.10  Pratmöte
16.10  Lördag Fallåker: ”Music café Fallåker” Förest. kl. 16.00.
18.10  Måndag Olof Tandefelt: ”En resa till Dagestan”. Lotto
25.10  Pratmöte

 1.11  Frågesport med Henrik Pihlflyckt. Lotto
 8.11  Pratmöte
15.11  Bingo med Bengt Jusélius. Lotto
22.11  Pratmöte
29.11  Annika Prål: ”Kulturevenemang år 2000”. Lotto

 5.12  Söndag. Jullunch på rest. Haikaranpesä (Första gången)
13.12  Måndag Mymlans Lucia med tärnor och stjärngossar.