Olars pensionärer

 

Olars pensionärers program 2021  

Vårens program 2021    

 

På grund av viruspandemin kan vi tillvidare inte träffas på Silvermånen. 

Vi träffas i stället på distans. 

 

Må 18.1.2021 hade vi vårens första möte på Zoom med en diskussion om vårens program. 

Vi har beslutat att OP kommer att träffas via ZOOM varannan Måndag kl 14.

Programpunkterna lever och datum för de olika föredragen bestämmes med kort varsel.

Följ med på  HBL Evenemax om programmet 

Må 25.1.2021 kl 14.00 Zoom möte Teddybjörnens Historia Anja-Bi Pulkkinen

Må 8.2.2021 KL 14.00 Zoom möte Finlands första järnväg Bengt Juselius

Må 22.2.2021.kl 14.00 Zoom Möte Zeppelinmuseet i Tyskland Anja-Bi Pulkkinen

Må 8.3.2021 kl 14.00 Zoom möte Sandudd, en kulturhistorisk guldgruva Kaj Rönnberg

Må 22.3.2021 kl 14.00 Zoom möte Kungens kurva. Hur kom namnet till? Bengt Juselius 

Må 12.4.2021 kl 14 Zoom möte Cykeln fyller 200 år. Bengt Juselius

Må 26.4.2021 kl 14.00 Zoom möte, Kom med och få en dos europeisk kulturhistoria i form av ett föredrag om champagne av Kaj Rönnberg

Må 10.5.2021 kl 14.00 Zoom möte

Må 24.5.2021 kl 14 Zoom möte

Följane program har reserverats för vårens datum 

Champange, Årsmöte, kvarkken, 


Styrelsen förbehåller sig rätt till ändringar i programmet. 
Sidan är uppdaterad 22.2.2021 / JS

 

Mötesbilder, se  Bildgallerier 2020

Tidigare års program, se Arkiv 


ESP:s gemensamma program 

se https://esbo.spfpension.fi/esp_verksamhet/ 

 

Aktiviteter som är gemensamma för ESP:s alla medlemmar:

-> Boccia

-> Furorna

-> Kråksången

-> ESP:s Motionssida

-> ESP:s AV-utrustning

-> ESP:s Program 

 

ESP:s Facebook-sida