Olars pensionärer

Vårutfärd med Esboviken till Sibbo 24.5.2016 

 

Sibbo gamla gråstenskyrka, Sankt Sigfrids kyrkan, är byggd 1450-1454 och har genom tiderna genomgått många reparationer och ombyggnader. 

 

Sibbo gamla kyrka är den av våra finländska medeltida kyrkor som bäst har bevarats i sin ursprungliga medeltida form. Valven är smyckade med enkla målningar från medeltiden. 

 

Lunchen var på Söderkulla Gård.

 

Vi besökte Albert Edelfelts atelje vid Haikofjärden, där han tillbringade 26 somrar.

 

Edelfelt målade över 200 tavlor i Haiko. Ateljén är numera ateljémuseum. 

 

Eftermiddagskaffe med bulle fick vi i bagerikaféet N'avetta.