Olars pensionärer

Olars pensionärers program 2018 

Vårens program   

Pensionärsklubben i Olars träffades måndagar kl. 14 - 16 på
Silvermånen, Frisbergsvägen 10 (ifall inte annat meddelas) 

Januari
15.01    Presentation av vårens program 2018
22.01    Carola Ekrem talar om skrock
27.01    Lördag. AV-teatern ger komedin SKVALLER kl.15.00 
29.01    Årsmötet. Caj Kortman visar bilder från året som gått

Februari 
05.02    Runebergsdagen. Margita Andergård: Minnen från teaterfronten 
12.02    Gustav Båsk berättar om bedrägerier mot pensionärer
19.02    Bingo med Harry Johansson
23.02    Fredag. ESP:s årsmöte i Församlingsgården kl. 10.
26.02    Robert Riska: IT-info 

Mars 
06.03    Tisdag. EMMA – Besök i Esbo stads museum KAMU kl.14 
12.03    Brita Pawli: Hertigdömet Dalarna – dalfolket, fäbodar, och dalahäst 
13.03    Tisdag. Besök på Energiförbränningsanläggningen i Vanda kl.12-14
17.03    Lördag. Fallåker teater kl.19.00: ÅTTAN 
19.03    Jämställdhets dagen. Ulla Starck: Andra resan till Sverige.
26.03    Bengt Jusélius: Vikingarna

April 
02.04    Annandag påsk ingen klubbträff 
06.04    Fredag. Jazzkonsert THE ONE & ONLY OSCAR PETERSON i Lahtis 
09.04    Mikael Agricola-dagen. Brita Svartström: Rara perenner
09.04    Jazzkryssning till Stockholm med Viking Line 9–11.4. 
16.04    Allsång och frågelek med Boris Westerlund
23.04    Alec Estlander: Den globala uppvärmningen
29.04    Söndag. Högmässa i Olars kapell kl.10.30 och därefter kyrkolunch 
30.04    Måndag. Valborgsafton ingen klubbträff 

Maj 
07.05    Besök i daghemmet Mymlan 
14.05    Vårlunch på Villa Pentry 
22.05    Tisdag. Esbovikens pensionärsklubb ordnar utfärd till Fiskars 
28.05    Våravslutning hos Anneli på Sommaröarna 

 


Höstens program   

Pensionärsklubben i Olars träffades måndagar kl. 14 - 16 på
Silvermånen, Frisbergsvägen 10 (ifall inte annat meddelas) 

September 
17.09  Höstens program presenteras av ordföranden.
24.09  Viveka Backström, från HRM berättar: ”Om hushållens avfallshantering”. 

Oktober 
01.10  ”Radiorösten" Ann-Kristin Schevelew. 
08.10  Juha-Markku Leppänen: ”Miten Itämeri voi?” (på finska) 
12.10  Fre kl. 10  ESP:s frågesport, Församlingsgården. Samåkning kl. 9:30.  
15.10  Boris Westerlund: ”Musik-frågesport.”
22.10  Fil.dr. Sture Lindholm: ”Fånglägerhelvetet Dragsvik - massdöden i Ekenäs 1918.”
29.10  Apotekare Bengt Mattila: ”Apoteket förr och nu”. 

November 
04.11  Söndag. Höstens högmässa kl.10.30 i Olars kapell
05.11  Hilppa Kortman: ”Min barndom i Danmark.” (svenska veckan)
09.11  Fre kl. 19  Fallåker: ”Varsågoda” - en afton med Lina, Sicke och Peik. En båge från                 1930-talet till 1990-talet i form musik och berättelse. Pris €20. Svenska veckan. 
12.11  Carl-Erik Avellán: ”Olars på 1940- och 1950-talen”       
19.11  Caj Kortman: ”Om vårt liv i Kenya”.    
26.11  ”Swing-it” - jazz och swing-orkester / Torbjörn Forssell
            Födelsedagsjubilarerna uppmärksammas! 

December 
03.12  Bengt Jusélius berättar: ”Hur Finland blev självständigt.”
10.12  Daghemmet Mymlans Lucia besöker klubben.
17.12  Må kl. 14  Klubbens jullunch på Gäddviks paviljong.
 

 


 

Kontaktpersoner vid Olars pensionärer 2018
 

 

Ordförande Bengt Jusélius 
email: bengt_juselius(a)yahoo.se, mobil 050 0319 598 

Vice ordförande Margareta Wikstedt
email: margareta.wikstedt(a)gmail.com, mobil 050 499 4904

Sekreterare Eric Sippel  
email: eric.sippel(a)kolumbus.fi, mobil 050 536 1692 

Kassör: Peggy Richter
email: peggyric(a)gmail.com, mobil 044 290 8019

 

Övriga funktionärer:

Bokförare Siv Hakala 

Värdinna Madeleine Weissmann 

Värdinna Carita Stelander 

Resekoordinator Bengt Jusélius 

Medlemsansvarig Hilppa Kortman 

Motionsansvarig Henrik Pihlflyckt

IT-ansvarig Carl-Göran Stén 

Webbansvarig Caj Kortman 

 

OLARS REPRESENTATION I ESP:s STYRELSE 2018:

Klubbens ordinarie medlem i ESP:s styrelse är Carl-Göran Stén och ersättare Margareta Wikstedt tills vidare.