Olars pensionärer

Bli medlem i  ESP - Olars pensionärer

Fyll i uppgifterna nedanför och skicka. Uppgifterna går till den person inom klubben som ansvarar för medlemsregistret. 

 

Medlemsansökan

Samtycke
Skriv siffran 4 med bokstäver:


Medlemsavgiften för 2020 är 20 euro. Den skall betalas före slutet av mars månad på vårt konto nr FI76 4055 3620 0689 65. Använd  referens nr 9700. 

 


Läs mer om hur vi behandlar dina uppgifter här.