Olars pensionärer

Bli medlem i  ESP - Olars pensionärer

Fyll i uppgifterna nedanför och skicka. Uppgifterna går till den person inom klubben som ansvarar för medlemsregistret. 

 

Medlemsansökan

Skriv siffran 9 med bokstäver:


Medlemsavgiften betalas vanligen på våren, år 2019 var den € 20,-.
Betalas på vårt konto nr FI76 4055 3620 0689 65. Använd  referens nr 9700. 

 


Läs mer om hur vi behandlar dina uppgifter här.