Olars pensionärer

Olars pensionärers program 2020  

Vårens program 2020    

Pensionärsklubben i Olars träffas måndagar kl. 14 - 16 på
Silvermånen, Frisbergsvägen 10 (ifall inte annat meddelas) 

Januari
13.01    Vårens program presenteras. Bilder från vårutfärden 2019
20.01    Caj Kortman: Användning av mobiltelefonen
27.01    Årsmöte samt Caj Kortman visar bilder från året som gått 

Februari   
03.02    Bingo spelas med Carola Karlsson  
08.02    Fallåker Teater: Musikalen Robin Hood. Lördag kl.16 (20 bilj.) 
10.02    Brita Pawli: Historiska vingslag från dagens S:t Petersburg
17.02    Johan Stigzelius: Från safarirundorna och Kapstaden med omnejd  
24.02    Bengt Jusélius: Leva längre och bättre 
28.02    Fredag. ESP årsmöte kl. 10-12:30 på Församlingsgården 

Mars 
02.03    Kaj Rönnberg berättar om Svalbard
09.03    Anja-Bi Pulkkinen berättar om sin barndom på Örö på 1930-talet 

 

Vårens program blev inhiberat fr.o.m. 16.3.2020, då bl.a. Silvermånen stängdes för utomstående p.g.a. viruspandemin. 

 

INHIBERADE PROGRAM:  

16.03    ”Swing it” - jazz och swing-orkester / Torbjörn Forssell
23.03    Gita Klingenberg-Perälä: Aktuellt om familje- och arvsrätt 
29.03    Högmässa i Olars kapell, söndag kl. 10:30 
30.03    Carl-Adam Hæggström berättar om "Orkidéer i Finlands natur" 

April 
06.04    Besök på Fazers fabrik kl. 14 
20.04    Håkan Wikman: Musik och allsång från sånghäftet Havets sång
27.04    Anja-Bi Pulkkinen berättar om "Helsingfors i olympisk yra 1952"  

Maj  
04.05    Vi besöker daghemmet Mymlan kl. 14   
11.05    Vårlunch på Villa Pentry kl. 12:30   
19.05    Tisdag kl. 9 åker vi på vårutfärd till Tusby träsk med omgivning  
 
25.05    Säsongavslutning hos Anneli på Sommaröarna kl. 12

 

Vi höll i stället 5 videomöten på nätet med Zoom (6.4, 20.4, 4.5, 11.5, 18.5, 25.5). Klubbmedlemmarna fick länk till möten per e-post. 

 


Höstens program 2020      

Under "normala förhållanden" träffas Pensionärsklubben i Olars måndagar
kl. 14 - 16 på Silvermånen, Frisbergsvägen 10 (ifall inte annat meddelas). 

P.g.a. viruspandemin kan vi inte träffas på Silvermånen under hösten. 

I stället samlades vi måndagen 14.9.2020 kl.14 för promenad i Olarsskogen med start vid motionsbanans parkeringsplats i norra ändan av Olarsgatan. 

Må 28.9 kl.14 hade vi ett Zoom-möte som ett allmänt pratmöte där vi berättade om det ena och det andra, upprätthöll kontakterna mellan klubbmedlemmarna, och gick genom möjligheterna för olika former av verksamhet under hösten.  Möteslänken skickades till alla som har verifierat sin e-postadress i Desky. 

På onsdagar, fr.o.m. 30.9.2020, promenerar vi i Olarsskogen med start kl.11 vid motionsbanans parkeringsplats i norra ändan av Olarsgatan. 

Må 5.10 kl. 14 träffades vi på restaurang Niittylounas, Gårdsbrinken 1b (Pihatörmä 1b, Länsikeskus, ovanför Tokmanni, inne på gården). 

Må 12.10 kl. 14 hade vi ett Zoom-möte. 

Må 19.10 kl. 14 hade klubben utflykt till Fazer med samåkning från Silvermånen kl. 13. 

Må 26.10 kl. 14 träffades vi på restaurang Niittylounas, Gårdsbrinken 1b, Länsikeskus, med möjlighet att delta på distans med Zoom.  

Må 2.11 kl. 14 träffades vi på restaurang Niittylounas, Gårdsbrinken 1b, Länsikeskus, med möjlighet att delta på distans med Zoom.  

Må 9.11 kl. 14 hade vi ett Zoom-möte.  

Må 23.11 kl. 14 hade vi Zoom-möte. 

Må 30.11 kl. 14 hade vi Zoom-möte. 

Må 14.12 kl. 14 hade vi Zoom-möte.

 


Kontaktpersoner vid Olars pensionärer 2020
 

Ordförande Bengt Jusélius 
email: bengt_juselius(a)yahoo.se, mobil 050 0319 598 

Vice ordförande Johan Stigzelius  

Sekreterare Anja-Bi Pulkkinen 

Kassör Peggy Richter
email: peggyric(a)gmail.com, mobil 044 290 8019 

 

Övriga funktionärer:

Bokförare  Gun Stigzelius

Medlemsansvarig Carl-Göran Stén 

Resekoordinator Bengt Jusélius 

Motionsansvarig Rainer Richter 

IT-handledare Bo Andergård 

Webbansvarig Caj Kortman 

Kaffevärdinnor Madeleine Weissman och Carita Stelander

 

OLARS REPRESENTATION I ESP:s STYRELSE 2020:

Klubbens ordinarie medlem i ESP:s styrelse är Bengt Jusélius och ersättare  Carl-Göran Stén eller Johan Stigzelius.