Olars pensionärer

Medlemmarna berättar 

Då vi nu, våren 2020, mer eller mindre ofrivilligt lever isolerade från varandra och inte kan hålla några fysiska möten är det viktigt att ändå hålla kontakterna levande på olika sätt. För föreningar och klubbar är kanalerna inte så många. Vi har, liksom andra klubbar i Esbo, försökt via verktyget Zoom nå så många som möjligt, men det kanske inte passar alla. På sidan ”Medlemmarna berättar” kan vi dela med oss av händelser ur det egna livet. Berätta om saker du upplevt, om någon hobby, om något speciellt ämne som intresserar dig, eller om situationen just nu. 

 

 

Karl-Gustav Jossfolk: Spår 1. Minnen från fortsättningskriget 1941- 1944 

Ulla Stark: Min andra resa till Sverige 1950 

Anja-Bi Pulkkinen: En rysk hovdam och nunna 

Anja-Bi Pulkkinen: Möte med en anfader i Narva 

 


Tidigare berättelser:

Carl-Erik (Keka) har berättat om sin barndom i Olars, se 
https://esbo-olars.spfpension.fi/arkiv/2018/olars_minnen/ 

 

Hilppa har berättat om sin barndom i Danmark som krigsbarn, se https://sites.google.com/site/hilppakortman/danmarkstiden 

 

Caj har berättat om bl.a. Kenya, Zambia, Grönland och Lappland.
https://sites.google.com/site/cajkortman/ och 
https://cajkortman.wordpress.com/