Olars pensionärer

Besök på "nya" Hanaholmen 18.9.2017 

 

Byggnaden som är från 1975 har renoverats från golv till tak.

 

Hanaholmen har konst både ute och inne. 

 

   Mötesrummet Skiftnyckeln var reserverat för Olars pensionärer.  

 

Vi fick en fin presentation om nya Hanaholmen av Sonja Söderholm. 

 

Genast till vänster om ingången finns nya Hanaholmens vinbar. 

 

Hanaholmen har fått många medaljer som är utställda på väggan i vinbaren. 

 

Interiören förenar funktionalitet med trivsel.  

 

Den nya Korrridoren bjuder på en ny rumsupplevelse.  

 

På andra våningen finns flera olika mötesrum. 

 

Auditoriet Celcius har sittplatser för omkring 230 personer.  

 

I galleriet visas spännande konstverk främst från Finland och Sverige.  

 

Konstverken väckte beundran och förundran.  

 

Kaffepaus.  

 

Till sist pratade vi om aktuella ämnen i mötesrummet Skiftnyckeln.