Olars pensionärer

 

AV​-utrustning

ESP-klubbarnas ökade behov av videoutrustning ledde till att det i början av år 2016 anskaffades en andra videoprojektor, av märket Epson EB1771W. I anslutning till den nya videoprojektorn behövdes också en ny bärbar dator. I oktober 2016 anskaffades en liten bärbar Asus PC  med 14" LED-skärm. Den nyanskaffade utrustningen cirkulerar i huvudsak i klubbarna i södra Esbo, men vid behov också i andra klubbar. I mars 2017 anskaffades också en JBL Charge2+ Bluetooth högtalare. 

I Servicehuset Silvermånens kansli finns en något äldre projektor som klubben ibland kan få använda om projektorn inte behövs av personalen. Den kan m.a.o. inte bokas, vilket gör det osäkert om den är tillgänglig då klubben behöver den. Någon dator finns inte tillgänglig på Silvermånen.