Olars pensionärer


Om Olars pensionärer!


Olars pensionärer är en opolitisk svenskspråkig klubb för pensionärer i alla åldrar. 

Klubbens träffar
Klubben har vanligtvis träff varje måndag kl. 14 på Servicehuset Silvermånen, Frisbergsvägen 10 i Olars, men på grund av coronaviruspandemin är Silvermånen stängd för utomstående sedan mitten av mars 2020 tillvidare. Vi har delvis ersatt träffarna med videomöten på nätet med programmet Zoom.  

På våra träffar brukar vi dricka vi kaffe med dopp, prata, lyssna på program som klubben bjuder på och trivas tillsammans. Klubben gör också utfärder och teaterbesök. Klubbens träffar annonseras i måndagens nummer av Hufvudstadsbladet på EVENEMANG-sidan under rubriken FÖRENINGAR. Under sommarmånaderna har klubben inga träffar, men nog utfärder bl. a. till Stora Herrö i Esbo skärgård. Vår klubb har nu över 100 medlemmar. 

 


Esbo svenska pensionärer och Svenska Pensionärsförbundet r.f.
Klubben är medlem i Esbo svenska pensionärer (ESP) och i det riksomfattande Svenska pensionärsförbundet r.f. (SPF) och är därigenom en del av den stora finlandssvenska pensionärsfamiljen med över 20 000 medlemmar. Klubbens medlemmar kan delta i den verksamhet som dessa föreningar arrangerar. Utbudet är ganska stort, såsom t.ex. teater- besök, utfärder, gruppresor, föredrag, kurser, boccia- och petanque-spel samt sångkör.

Intressebevakningen
Pensionärernas intressebevakning är en viktig sak. Esbo svenska pensionärer bevakar pensionärernas intressen i Esbo genom bl.a. stadens äldreråd och Svenska pensionärs-förbundet driver och bevakar pensionärernas ekonomiska och sociala intressen på riksnivå.

God Tid
Alla medlemmar får Svenska pensionärsförbundets tidning God Tid, som informerar om verksamheten i förbundet och i klubbarna samt om mångt och mycket annat som står en pensionär nära. Tidningen utkommer 9 gånger i året.

Bli medlem!
Vi erbjuder dig medlemskap i vår klubb. Oavsett hur aktiv du vill vara är din medverkan värdefull. Den hjälper oss att förstärka den svenskspråkiga intressebevakningen och pensionärernas verksamhet i Olars med omnejd. Du är välkommen till våra klubbträffar på Silvermånen. 

Information om ESP Olars pensionärer finns på webbadressen 
http://esbo-olars.spfpension.fi 

Blankett för medlemsansökan -> https://esbo-olars.spfpension.fi/bli_medlem_ola/ 

Uppdaterat: 2.5.2020 /CK 
 


 

Var finns Silvermånen ?

Se karta !