Olars pensionärer


Om Olars pensionärer!


Olars pensionärer är en opolitisk svenskspråkig klubb för pensionärer i alla åldrar. 

Klubbens träffar
Klubben har träff varje måndag kl. 14 på Servicehuset Silvermånen, Frisbergsvägen 10 i Olars. På våra träffar dricker vi kaffe med dopp, pratar, lyssnar på program som klubben bjuder på och trivs tillsammans. Klubben gör också utfärder och teaterbesök. Klubbens träffar annonseras i måndagens nummer av Hufvudstadsbladet på I dag-sidan under rubriken EVENEMAX.FI  FÖRENINGAR. Under sommarmånaderna har klubben inga träffar, men nog utfärder bl. a. till Stora Herrö i Esbo skärgård. Vår klubb har nu över 90 medlemmar. 

Esbo svenska pensionärer och Svenska Pensionärsförbundet r.f.
Klubben är medlem i Esbo svenska pensionärer (ESP) och i det riksomfattande Svenska pensionärsförbundet r.f. (SPF) och är därigenom en del av den stora finlandssvenska pensionärsfamiljen med över 20 000 medlemmar. Klubbens medlemmar kan delta i den verksamhet som dessa föreningar arrangerar. Utbudet är ganska stort, såsom t.ex. teater- besök, utfärder, gruppresor, föredrag, kurser, boccia- och petanque-spel samt sångkör.

Intressebevakningen
Pensionärernas intressebevakning är en viktig sak. Esbo svenska pensionärer bevakar pensionärernas intressen i Esbo genom bl.a. stadens äldreråd och Svenska pensionärs-förbundet driver och bevakar pensionärernas ekonomiska och sociala intressen på riksnivå.

God Tid
Alla medlemmar får Svenska pensionärsförbundets tidning God Tid, som informerar om verksamheten i förbundet och i klubbarna samt om mångt och mycket annat som står en pensionär nära. Tidningen utkommer 9 gånger i året.

Bli medlem!
Vi erbjuder dig medlemskap i vår klubb. Oavsett hur aktiv du vill vara är din medverkan värdefull. Den hjälper oss att förstärka den svenskspråkiga intressebevakningen och pensionärernas verksamhet i Olars med omnejd. Du är välkommen till våra klubbträffar på Silvermånen. 

Information om ESP Olars pensionärer finns på webbadressen 
http://esbo-olars.spfpension.fi 

Blankett för medlemsansökan -> https://esbo-olars.spfpension.fi/bli_medlem_ola/ 

Uppdaterat: 16.3.2019
 


 

Var finns Silvermånen ?

Se karta !