Olars pensionärer

Arkiv

I arkivet finns klubbens material från tidigare år: 

 

2021  Vårens program. 

2020  Vårens och höstens program samt kontaktpersoner.  

2019  Vårens och höstens program samt kontaktpersoner. 

2018  Vårens och höstens program samt kontaktpersoner. 

2017  Vårens och höstens program samt kontaktpersoner. 

2016  Vårens och höstens program samt kontaktpersoner. 

2015  Vårens och höstens program samt kontaktpersoner. 

2014  Vårens och höstens program samt kontaktpersoner.

2013  Vårens och höstens program samt kontaktpersoner.

2012  Vårens och höstens program samt kontaktpersoner.

2011  Vårens och höstens program samt kontaktpersoner.

2010  Vårens och höstens program samt kontaktpersoner.

2009  Vårens och höstens program.

2008  Vårens och höstens program.

2007  Vårens och höstens program.

2006  Vårens och höstens program.

2005  Vårens och höstens program.

2004  Vårens och höstens program.

2003  Vårens och höstens program.

2002  Vårens och höstens program.

2001  Vårens och höstens program.

2000  Vårens och höstens program.

1999  Höstens program.

Historiska uppgifter om Olars pensionärer 15.7.2014 Pehr-Erik Bäckström

Se också illustrerade anmälningslistor till klubbens evenemang
åren 2000-2006.  De berättar konkret om verksamheten på den tiden. 
->  http://slideplayer.se/slide/1880836/ 
Listorna är gjorda av Pehr-Erik Bäckström.


Innehållet i arkivet är för det mesta textmaterial.
Fotografier från möten, evenemang och resor finns i bildgallerierna